Mứt CamTa

Mứt Cam của Công Ty Cổ Phần Cam Ta được chế biến theo kiểu mứt rem. Sự khác biệt của sản phẩm so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường là cách chế biến mứt của doanh nghiệp.

Danh mục: