Tinh dầu Cam

Tinh dầu cam của Công Ty Cổ Phần Cam Ta được chế biền bằng việc chắt lọc tinh dầu từ vỏ cam.

Danh mục: